Historie

Hostěrádky mají pozoruhodné a svým způsobem zvláštní osudy.

 

Sama vesnice vznikala poměrně pozdě.
Je to pozoruhodné i proto, že tudy od pradávna procházela významná komunikace, prastará cesta,
od prvé poloviny 18. století silnice, stavěná jako tehdejší císařská silnice.
Střediskem osídlení byly jen malé Hostěrádky, které však ve středověku zanikly a byly obnoveny poměrně pozdě, '
až nedlouho před vybudováním cístařské silnice.
Když roku 1871 byl zahájen provoz na železnici, na trati Znojmo - Jihlava,
silnice pomalu ustupovala v tehdejší době železnici.
Některé velké zájezdní hostince zanikly, např. v Hostěrádkách byla ze zájezdní hospody
roku 1872 zřízena keramická továrna rodiny Vojnovy, která pracovala až do roku 1938.

Byly zde místní zdroje vhodné hlíny pro cihlářskou výrobu.
Bývalá poštovní stanice se k výrobě keramiky nabízela svými rozlehlými budovami.
Ve velkém sále, původně stáji pro koně, byly vybudovány keramické pece a klenba proražená komíny od pecí.
Wraničtí a Vojnovy vlastnili svou továrnu a usedlost až do poválečného období.
Pak byl národním správcem velmi schopný a zdatný keramik Josef Minařík, za něhož kvetla zvláště výroba dětského nádobíčka.
V rámci znárodnění převzal továrnu místní národní výbor.
V roce 1950 byla převedena do Oblastního stavebního podniku Znojmo
a o rok později převzal výrobu komunální podnik Sdružená řemesla Znojmo.
Od roku 1953 byl jejím majitelem Okresní průmyslový podnik Znojmo.
Keramická výroba se zde udržovala, avšak během let postupně omezovala a v nedávných letech dozněla úplně.

Dnes je již keramická výroba jen vzpomínkou, zpestřenou dochovanými výrobky, které můžete shlednout na zdech v místní restauraci.
Nyní má obec spíš rekreační ráz neboť přírodní prostředí zde přímo láká k pobytu
a dopravní přístupnost je po mezinárodní silnici prvotřídní.

Proto Vás, Vážení zákazníci, žádáme, abyste parkovali na vyznačeném parkovišti,
nepoškozovali zaparkovaná vozidla, nevstupovali do míst, kde je soukromý pozemek a vstup zakázán.
Po dobu svého pobytu udržovali pořádek v naší restauraci a v přilehlém okolí.
Věříme, že se k nám budete rádi vracet a přejeme Vám šťastnou cestu domů.

 

Děkujeme za návštěvu a těšíme se nashledanou.